ประเภทสินค้า

++showproduct++

วิธีการจัดส่งสินค้า
ลำดับที่ รายละเอียดการจัดส่ง ค่าขนส่ง (บาท)
--- ---

สินค้ายอดนิยม
กระป๋อง PET แบบเปิดง่าย 700-SP/401
GKPE 700 SP/401
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 1,220.00 บาท   1 ชุดมี 3 ชิ้น ตัวกระป๋องพลาสติก, ฝาอลูมิเนียม, และฝาพลาติก
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
กระป๋อง PET แบบเปิดง่าย 950/401
GKPE 950/401
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 1,083.00 บาท   1 ชุดมี 3 ชิ้น ตัวกระป๋องพลาสติก, ฝาอลูมิเนียม, และฝาพลาติก
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
กระป๋อง PET แบบเปิดง่าย 1000/401
GKPE 1000/401
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 813.00 บาท   1 ชุดมี 3 ชิ้น ตัวกระป๋องพลาสติก, ฝาอลูมิเนียม, และฝาพลาติก
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
กระป๋อง PET แบบเปิดง่าย 1200/401
GKPE 1200/401
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 854.00 บาท   1 ชุดมี 3 ชิ้น ตัวกระป๋องพลาสติก, ฝาอลูมิเนียม, และฝาพลาติก
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
กระป๋อง PET แบบเปิดง่าย 1400/401
GKPE 1400/401
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 712.00 บาท   1 ชุดมี 3 ชิ้น ตัวกระป๋องพลาสติก, ฝาอลูมิเนียม, และฝาพลาติก
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
กระป๋อง PET แบบ ฝาเกียว 319 / 300
GKPE 319+AL / 300
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 1,502.00 บาท  
กระป๋อง PET แบบ ฝาเกียว 419 / 300
GKPE 419+AL/300
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 1,153.00 บาท  
กระป๋อง PET แบบ ฝาเกียว 319 / 300
GKPE 319 / 300
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 1,196.80 บาท  
กระป๋อง PET แบบ ฝาเกียว 419 / 300
GKPE 419 / 300
ข้อมูลอย่างย่อ
ราคา 895.50 บาท  
 
Online:  4
Visits:  1,009,084
Today:  125
PageView/Month:  20,990